Дейности извършени от РЗИ Благоевград свързани с коронавирус COVID-19 – 08.04.2020 г.

Дирекция Обществено здраве

1. Извършени проверки по жалби в обекти с обществено предназначение във връзка със спазване на противоепидемичните мерки по Заповед № РД-01-124/13.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването – 0
2. Извършени насочени проверки на обществено предназначение във връзка със спазване на противоепидемичните мерки по Заповед № РД-01-124/13.03.2020 г., изм. със заповед № РД – 01-154/26.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването и останалите допълнени разпоредби и мерки на МЗ, като същите следва да се описват и по видове. – 67 броя
3. Обекти с обществено предназначение на които са дадени препоръки за спазване на противоепидемичните мерки, включително какви мерки са предписани – 5 броя
4. Обекти с обществено предназначение, които са спрени със заповед за спиране от експлоатация при не спазване на противоепидемичните мерки – 0
5. Извършени съвместни проверки на адрес с представители на РУ на МВР на територията на област Благоевград за спазване на наложената карантина с предписания от служители на РЗИ – 20 броя

Дирекция НЗБ

Към 08.04.2020г. броя на потвърдените положителни случаи на COVID-19 в референтна лаборатория, на територията на област Благоевград са общо 17 лица. От тях :

 • Домашна карантина – 11 лица / 4 излекувани /;
 • Хоспитализирани – 3 лица;
 • На интензивно лечение – 0;
 • Починали – 3 лица;
  На 08.04.2020г. в Информационна система“Регистър на поставените под карантина лица“ са въведени: от ГКПП Кулата – 574 лица, от ГКПП Илинден – 80 лица и от ГКПП Станке Лисичково – 43 лица. Няма въведени диагностицирани с COVID-19 лица.
  Броя на лицата с изтекла 14-дневна карантина към 08.04.2020г. е 435 лица.
  Брой на лицата, на които се извършва медицинско наблюдение от служители на РЗИ, които не са осъществили правото си на избор на ОПЛ – 2 лица.
  Извършени съвместни проверки с РУ на МВР за спазване на домашна карантина – 38 бр.