Указание във връзка с предисание за поставяне под карантина на български граждани водачи на тежкотоварни автомобили

Съгласно заповед N РД-01-140/19.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването във връзка с т. 5 от предписание за подставяне под карантина в приложението към нея, предписва:

„5. По време на карантинния период българските граждани, водачи на тежкотоварни автомобили имат право: да се намират в кабината на тежкотоварния автомобил, да го управляват и да извършват товаро-разтоварни дейности; да напуснат територията на Република България преди да е изтекъл карантинния период, когато напускат територията за извършването на международен превоз.“