АктуалноДНЗБНовини

Указания относно спазването на актуализирания Алгоритъм за поведение при лица, пристигащи от Китай, Италия, Ислямска република Иран и Република Корея

В връзка с координиране на дейностите по изпълнение на заповеди № РД-01-45/03.02.2020 г., № РД-01-46/03.02.2020 г., № РД-01-98/25.02.2020 г., № РД-01-103/27.02.2020 г. на министъра на здравеопазването, предоставяме Ви актуализиран алгоритъм за поведение при лица, пристигащи от Китай, Италия, Ислямска република Иран и Република Корея и Формуляр за събиране на данни от пристигащи пътници от Китай и Италия на български и английски език.

Линк