Епидемична обстановка

Уведомяваме Ви, че от 27.01.2020 г. вследствие рязкото завишаване на заболеваемостта от остри респираторни заболявания и грип и достигане на епидемични стойности в общините Благоевград , Гоце Делчев, Сатовча, Гърмен и Хаджидимово ще бъде обявена епидемична обстановка.

С предписания до лечебните заведения ще бъдат разпоредени следните противоепидемични мерки:

  1. Медицинският персонал да работи с маски;
  2. Спиране на плановите операции и свижданията в лечебните заведения.
  3. Стриктно спазване на разпоредените противоепидемични мерки в лечебните заведения;
  4. Спиране на детски, женски консултации и профилактични прегледи извършващи се от общопрактикуващите лекари;
  5. Спиране извършването на имунизации и реимунизации;
  6. Извършване на сутрешен филтър от медицинските сестри в детските заведения и училищата и недопускане на болни деца от грип, ОРЗ и заразни заболявания.
  7. Задължително проветряване и извършване на дезинфекция на под и повърхности в детските заведения.

Най-много е засегната възрастовата група от 0-4 години, следвани от възрастовата група 5 – 14 г.

Връчено е предписание на специалисти от Регионално управление на образованието Благоевград за грипна ваканция на учениците от посочените общини от 27.01.2020 г. за срок от 5 учебни дни, тъй като процента отсъстващи ученици е от 22 до 35%

В останалите общини в областта към момента заболеваемостта от грип и ОРЗ е нормална за сезона.