АктуалноИнформация за граждани

ОБОБЩЕН ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА КАЧЕСТВОТО НА ВОДАТА ЗА ПИТЕЙНО – БИТОВИ ЦЕЛИ В МОНИТОРИРАНАТА ОТ РЗИ – БЛАГОЕВГРАД АДМИНИСТРАТИВНА ОБЛАСТ ЗА 2018 Г.

Водоснабдяването с вода за питейно – битови цели и стопанисването на водопроводната мрежа и съоръжения  на територията на Област Благоевград през 2018 г. се осъществява от 5 „В и К“ дружества / „В и К“ ЕООД – Благоевград, „УВЕКС“ ЕООД, „В и К СТРИМОН“ ООД, „В и К“ ЕООД – Петрич, „В и К“ ЕООД – Кресна/,  9 Общински администрации / общ. Благоевград, общ. Симитли, общ. Петрич, общ. Сандански, общ. Белица, общ. Якоруда, общ. Сатовча, общ. Гоце Делчев, общ. Гърмен/ и 5 фирми, стопанисващи ведомствени водоизточници: НСБ ЕАД „Белмекен“, „ЮЛЕН“ АД, Фондация „Четири лапи“, „Еко Ботълс“ ЕООД,  „Иво“ ООД.

Линк към доклада