Новиниотдел ПБПЗ

ОБЩИНСКИ МЕЖДУУЧИЛИЩЕН КОНКУРС „ЖИВЕЙ ЗДРАВОСЛОВНО” 2019 г. – 2020 г. ЦЕЛ НА КОНКУРСА „ЖИВЕЙ ЗДРАВОСЛОВНО”

Общинският ученически конкурс „ЖИВЕЙ ЗДРАВОСЛОВНО” се провежда в подкрепа на здравословния начин на живот на младите хора, с цел превенция на поведенческите и рискови за здравето фактори, свързани с нeздравословното хранене, ниската физическа активност, злоупотребата с алкохол и тютюнопушенето, проявите на агресия и насилие в училищата.

 Конкурсът  „ЖИВЕЙ ЗДРАВОСЛОВНО” цели да включи в инициативата училищата от община Благоевград, да повиши интереса и осведомеността на учениците за мерките за ограничаване на рисковите фактори – тютюнопушене/пушене, злоупотреба с алкохол, нездравословен модел на хранене, недостатъчна двигателна активност и агресивно поведение. Фактори, рискови и за противоправно поведение на подрастващите.

Партньори в рамките на конкурса са: МКБППМН – Благоевград, РЗИ – Благоевград, РУО  –Благоевград 

Рагламент на конкурса

Формуляри и таблица за оценяване