Новини

WORLD WATER DAY 2019 Е „Вода за всички! Всеки е важен!

На 22 Март всяка година се отбелязва Световния ден на водата. Инициативата за провеждане на Денят на водата е предложена на Конференцията за околна среда и развитието, проведена през 1992 година в Рио Де Жанейро,Бразилия. Целта на деня е да привлече вниманието на обществеността към проблема на достъпа на хора до чиста питейната вода, към значимостта на опазването и съхраняването на запасите от прясна вода и защита на водните ресурси.

Мотото на тазгодишната кампания на WORLD WATER DAY 2019 е „Вода за всички! Всеки е важен!“, Денят се отбелязва официално от 1993 г., като всяка година в целия свят се организират прояви, посветени на водата.  Една от Целите за устойчиво развитие (SDG 6) включва осигуряване на достъп до питейна вода и устойчиво управление на водните ресурси до 2030 г.

Тазгодишното издание на Деня на водата се обръща към проблемите на хората, които все още са лишени от достъп до вода, като вниманието се насочва към възможността устойчивото управление на водите да се превърне във водеща сила за промянаВода за всички – който и да сте, където и да сте, водата е ваше човешко право“.

Водата не е търговски продукт, а наследство , което трябва да бъде ценено и опазвано. Водата е в основата на живота на Земята. Доброто качество на водите поддържа здрави екосистемите и води до подобряване човешкото благосъстояние – и обратното, лошото им качество вреди на околната среда и човечеството.

Водата на Земята съществува под различни форми – морета и океани, реки и езера, ледници, дъжд, сняг. На много места по света са достигнати критични нива на недостиг на прясна вода. Около 1/3 от населението на планетата изпитва постоянна нужда от вода. В България ситуацията с недостиг на вода също става все по – осезаема особено след зачестилите засушавания и наводнения. Страната ни е една от европейските страни с най – малък воден ресурс.

Основните при чини за недостига на сладка вода са непрекъснатото нарастване на потребностите от вода в следствие от бързото увеличаване на населението в глобален мащаб. прогресивното замърсяване на водоемите с промишлени, битови и други отпадни води. Интензивното развитие на отрасли, потребяващи големи количества вода, както и загубата на сладка вода в следствие от намаляване дебита на реките.

Замърсяването е все по-голяма заплаха за качеството на водните ресурси. Човешката дейност през последните 50 години е  отговорна за най – голямото замърсяване на водните ресурси в цялата история.  В резултат на което количеството на питейна вода значително намалява.

Много по – евтино е да се предотврати замърсяването на водните ресурси, отколкото борбата  с последиците от замърсяването. Опазването и поддържането на водните пространства осигурява устойчивост на екосистемите , които от своя страна предоставят блага, като питейна вода, среда за отдих, туризъм и риболов.

Снабдяването с чиста питейна вода и поддържане на канализацията са в основата на борбата с бедността и подобряването на качеството на живот на милиони хора. Все още 1,1 милиард  души по Света нямат достъп до подобрено водоснабдяване и повече от 2,6 милиарда души нямат достъп до канализация.

Животът на човечеството зависи пряко от водните ресурси, следователно опазването им от замърсяване е отговорност на всеки.

Със Седмица на водата, включваща поредица от образователни инициативи, ще бъде отбелязан 22 март от РЗИ-Благоевград, отдел „Профилактика на болестите и промоция на здравето”.

Акцент в Седмицата на водата ще бъде „Час по екология в лабораторията на РЗИ-Благоевград с ученици от 11 ОУ „Хр.Ботев” гр.Благоевград.

През тази година в отдел „ПБПЗ“ учениците ще обогатят познанията си, свързани със замърсяването и опазването на водата в среща с еколозите от инспекцията.

Чрез видеопрожекция на филма „Великата тайна на водата” във фоайето на РЗИ-Благоевград посетителите ще имат възможност да се потопят в тайните на водата, като източник на живот.

През седмицата ще се разпространят здравно-информационни материали в учебни заведения и сред широката общественост с послания да пестим и ценим водата.

Вашият коментар