Световен ден на възпоменание за жертвите от пътнотранспортните произшествия

По решение на Генералната асамблея на Организацията на обединените нации всяка трета неделя на месец ноември е определена като Световен ден на възпоменание за жертвите от пътнотранспортните произшествия. За първи път този ден е отбелязан през 1993 г. в Обединеното кралство от организацията „Мир на пътя“.

През 2019 година този ден е 17 ноември. На този ден се отдава почит на жертвите и техните семейства и се работи за повишаване на обществената отговорност за спазване на правилата за движение по улиците и пътищата и подпомагане на жертвите. Голяма част от тези катастрофи са предотвратими.  Те са свързани с грешки и нарушения на участниците в движението, както и с пропуски на проектантите на пътнотранспортната система. Много често хората, участващи в движението по пътищата забравят за себе си, за хората, които пресичат, за останалите участници в движението.

Ежегодно вследствие на пътнотранспортни произшествия по пътищата на нашата страна загиват и биват тежко наранявани и трайно осакатявани деца, младежи, зрели и възрастни хора.

Безопасността на движението е споделена отговорност и нейното подобряване не е по възможност само на една организация или институция, колкото и състоятелна да е тя. Необходимо е проблемите на безопасността по пътищата да намерят място в ежедневието на семействата, учебните заведения, институциите, в отношенията между хората на пътя. Безспорно е, че високата лична безопасност на всеки участник в движението определя и високата обща безопасност, към която всички се стремим.

Най – честите причини за настъпване на пътнотранспортни произшествия са свързани с грешки в поведението на водачи на пътни превозни средства или със значително нарушаване от тяхна страна на правилата за движение.

По основни причини за възникване пътнотранспортните произшествия се разделят на :

  • отнемане предимство, знаци и сигнали;
  • движение с несъобразена скорост;
  • неправилни маневри;
  • неправилно движение по пътното платно;
  • употреба на алкохол;
  • други нарушения на водачи;

Употребата на алкохол оказва влияние върху поведението на всички участници в движението и е една от причините за ПТП.

Алкохолът

Алкохолът оказва съществено влияние върху психическото и физическото състояние на човешкия организъм, но често пъти концентрацията му в кръвта над регламентираната законова граница се подценява от водачите. Консумацията на алкохол, макар и в малки количества, може да предизвика редица фатални грешки, свързани с прибързани и несъобразени с пътната обстановка действия. Освен забавените реакции и некоординираните движения, отслабеното внимание, ниската концентрация и трудностите при възприемането на околната обстановка, поведението на водачите се характеризира и с надценяване на собствените възможности и състоянието на превозното средство, безкритичност и агресивност. Не трябва да се подценяват и остатъчните прояви на алкохолното въздействие след значителна консумация на алкохол (главоболие, потиснатост, забавеност на реакциите, раздразнителност, умора и др).

Ниво на алкохол в кръвта

Употребата на едно и също количество алкохол не въздейства еднакво на различните хора. Нивото на алкохол в кръвта зависи от вида и количеството на питието, пола, теглото, личните навици за консумация на алкохол, приема на храна и т.н.. Като цяло алкохолът в организма на здрав човек се разгражда със скорост 0.1–0.16 промила за час, т.е. 1 промил се разгражда за около 10 часа. Това означава, че ако вечерта е консумирано голямо количество алкохол, на следващата сутрин нивото на алкохол в кръвта може все още да не е подходящо за шофиране. Процесът не може да се ускори с пиене на чай или кафе.

Влияние на нивото на алкохол в кръвта

  • Ниво на алкохола 0.2 – 0.5 на хиляда:

Преценката за дистанция и скорост на приближаващите превозни средства е изкривена. Водачът е склонен към поемане на по-големи рискове, особено при опасни маневри, като изпреварване или шофиране прекалено близо до друго превозно средство.

  • Ниво на алкохола 0.5 – 0.8 на хиляда:

Зрението е засегнато, което води до забавена реакция при червен сигнал или стоп-светлини. Водачът е склонен да кара прекалено бързо или да преценява грешно разстоянията при наближаване на завой. За мотоциклетистите е трудно да карат по права линия.

  • Ниво на алкохола над 0.8 на хиляда:

Водачът е склонен да надценява способностите си. Зрението е дотолкова засегнато, че водачът може да не забележи навреме велосипедисти, пешеходци или паркирани коли, за да ги избегне.

През 2018 г. на територията на област Благоевград са регистрирани 1 039 пътнотранспортни произшествия (ПТП) с наличие на материални щети и пострадали, като в сравнение с 2017 г. се наблюдава намаление с 11.5%. През годината са настъпили 295 тежки произшествия, при които броят на ранените е 377, а на загиналите – 18 души. В сравнение с 2017 г. броят на ранените лица нараства със 7.4%, на тежките ПТП  – с 2.4%, докато броя на загиналите лица намалява – с 30.8% .

Най-голям брой произшествия е регистриран през месец август – 39, или 13.2% от общия брой  ПТП, а най-малък през месец март – 10. През месец август  и ранените лица са най-много – 52, или 13.8% от общия брой за годината. Най-много са загиналите лица през месец януари – 4, или 22.2% от общия брой загинали през годината. Денят на възпоменание на жертвите от пътнотранспортни произшествия е и ден за размисъл, за осъзнаване на необходимостта от ново отношение и култура на здравословен начин на живот. Нека всички заедно – институции, организации и участници в движението, в името на живота да дадем своя принос за безопасността и за намаляване броя на пострадалите по пътищата.