На територията на област Благоевград новорегистрирани случаи с COVID-19 – към 19.08.2021 г. – общо 37

Благоевград – 9Сандански – 7Петрич – 3Годлево – 2Горно Драглище – 2Банско – 1Баня – 1Брезница – 1Буково – 1Дамяница

Прочетете повече

На територията на област Благоевград новорегистрирани случаи с COVID-19 – към 18.08.2021 г. – общо 34

Благоевград – 11Сандански – 3Годлево – 2Петрич – 2Разлог – 2Слащен – 2Хаджидимово – 2Банско – 1Буково – 1Горно Хърсово

Прочетете повече

На територията на област Благоевград новорегистрирани случаи с COVID-19 – към 17.08.2021 г. – общо 28

Благоевград – 9Сандански – 3Банско – 2Петрич – 2Разлог – 2Бело поле – 1Българчево – 1Годлево – 1Гоце Делчев –

Прочетете повече

На територията на област Благоевград новорегистрирани случаи с COVID-19 – към 16.08.2021 г. – общо 32

Благоевград – 13Кресна – 3Баня – 2Джигурово – 2Кърналово – 2Разлог – 2Сандански – 2Белица – 1Годлево – 1Добърско –

Прочетете повече

На територията на област Благоевград новорегистрирани случаи с COVID-19 – към 13.08-15.08.2021 г. – общо 49

Благоевград – 15Банско – 3Разлог – 3Сандански – 3Горна Брезница – 2Каменица – 2Кочан – 2Петрич – 2Симитли – 2Бел

Прочетете повече

На територията на област Благоевград новорегистрирани случаи с COVID-19 – към 12.08.2021 г. – общо 27

Благоевград – 4Гоце Делчев – 3Долно Драглище – 2Кочан – 1Мосомище – 1Петрич – 1Разлог – 5Садово – 1Сандански –

Прочетете повече