На територията на област Благоевград новорегистрирани случаи с COVID-19 – към 18.03.2021 г. – общо 157

Банско – 5Баня – 3Благоевград – 50Борово – 2Бучино – 1Гега – 1Ген. Тодоров – 1Годешево – 4Гоце Делчев –

Прочетете повече

На територията на област Благоевград новорегистрирани случаи с COVID-19 – към 17.03.2021 г. – общо 134

Балдево – 1Банско – 3Баня – 4Абланица – 1Благоевград – 48Борово – 1Брезница – 3Бунцево – 2Габрене – 1Годешево –

Прочетете повече

На територията на област Благоевград новорегистрирани случаи с COVID-19 – към 16.03.2021 г. – общо 189

Балдево – 1Банско – 14Баня – 4Белица – 3Благоевград – 59Вълкосел – 1Генерал Тодорово – 1Годешево – 1Годлево – 1Горно

Прочетете повече

На територията на област Благоевград новорегистрирани случаи с COVID-19 – към 12.03. – 14.03.2021 г. – общо 158

Банско – 5Баня – 5Благоевград – 73Белица – 2Бачево – 2Борово – 1Буково – 3Бучино – 1Вълкосел – 1Гоце Делчев

Прочетете повече

На територията на област Благоевград новорегистрирани случаи с COVID-19 – към 11.03.2021 г. – общо 102

Абланица – 1Банско – 4Баня – 3Благоевград – 35Борово – 1Брежани – 2Генерал Тодоров – 1Горна Брезница – 2Горно Дряново

Прочетете повече