На територията на област Благоевград новорегистрирани случаи с COVID-19 – към 15.09.2020 г. – общо 26

Белица – 1 Благоевград – 5 Борово – 2 Българчево -1 Гоце Делчев – 4 Дагоново – 1 Долна Градешница

Прочетете повече

Информационен бюлетин за периода 08.09. – 11.09.2020 г.

Актуална информация за качеството на питейната вода, пробонабирана от инспектори при РЗИ – Благоевград от Област Благоевград и противоепидемичната обстановка

Прочетете повече

Информационен бюлетин за периода 31.08. – 04.09.2020 г.

Актуална информация за качеството на питейната вода, пробонабирана от инспектори при РЗИ – Благоевград от Област Благоевград и противоепидемичната обстановка

Прочетете повече

Инспектор в Дирекция „Обществено здраве“, отдел „Държавен здравен контрол“ – 2 позиции

Инспектор в Дирекция „Обществено здраве“, отдел „Държавен здравен контрол“ при Регионална здравна инспекция – Благоевград – 2 позиции Заявление за

Прочетете повече