Информационен бюлетин за периода 20.07. – 24.07.2020 г.

Актуална информация за качеството на питейната вода, пробонабирана от инспектори при РЗИ – Благоевград от Област Благоевград и противоепидемичната обстановка

Прочетете повече

ДОКЛАД ЗА КАЧЕСТВОТО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ И ОЦЕНКА НА ЗДРАВНИЯ РИСК ЗА НАСЕЛЕНИЕТО В ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД ПРЕЗ 2019 г.

ДОКЛАД ЗА КАЧЕСТВОТО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ И ОЦЕНКА НА ЗДРАВНИЯ РИСК ЗА НАСЕЛЕНИЕТО В ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД ПРЕЗ 2019 г.

Прочетете повече

Дейности извършени от РЗИ Благоевград свързани с коронавирус COVID-19 – към 20.07.2020 г.

Към 20.07.2020 г. броя на потвърдените положителни случаи на COVID-19 в референтна лаборатория, на територията на област Благоевград са общо

Прочетете повече

Информационен бюлетин за периода 13.07. – 17.07.2020 г.

Актуална информация за качеството на питейната вода, пробонабирана от инспектори при РЗИ – Благоевград от Област Благоевград и противоепидемичната обстановка

Прочетете повече