Дейности извършени от РЗИ Благоевград свързани с коронавирус COVID-19 – към 29.06.2020 г.

Към 29.06.2020г. броя на потвърдените положителни случаи на COVID-19 в референтна лаборатория, на територията на област Благоевград са общо 185

Прочетете повече

Информационен бюлетин за периода 22.06. – 26.06.2020 г.

Актуална информация за качеството на питейната вода, пробонабирана от инспектори при РЗИ – Благоевград от Област Благоевград и противоепидемичната обстановка

Прочетете повече

Дейности извършени от РЗИ Благоевград свързани с коронавирус COVID-19 – към 22.06.2020 г.

Към 22.06.2020г. броя на потвърдените положителни случаи на COVID-19 в референтна лаборатория, на територията на област Благоевград са общо 173

Прочетете повече

Информационен бюлетин за периода 15.06. – 19.06.2020 г.

Актуална информация за качеството на питейната вода, пробонабирана от инспектори при РЗИ – Благоевград от Област Благоевград и противоепидемичната обстановка

Прочетете повече

Младши експерт в Дирекция „Административн-правно, финансово и стопанско обслужване“

Обява за конкурс Младши експерт в Дирекция „Административн-правно, финансово и стопанско обслужване“ при Регионална здравна инспекция – Благоевград – 1

Прочетете повече

Информационен бюлетин за периода 08.06. – 12.06.2020 г.

Актуална информация за качеството на питейната вода, пробонабирана от инспектори при РЗИ – Благоевград от Област Благоевград и противоепидемичната обстановка

Прочетете повече

Дейности извършени от РЗИ Благоевград свързани с коронавирус COVID-19 – към 15.06.2020 г.

Към 15.06.2020г. броя на потвърдените положителни случаи на COVID-19 в референтна лаборатория, на територията на област Благоевград са общо 152

Прочетете повече