Директор на дирекция НЗБ – Д-р Веселка Мончева – тел. 0885524787

За информация и въпроси относно новия Коронавирус, Директор на дирекция „Надзор на заразните болести“ – Д-р Веселка Мончева – тел.

Прочетете повече

Указание във връзка с предисание за поставяне под карантина на български граждани водачи на тежкотоварни автомобили

Съгласно заповед N РД-01-140/19.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването във връзка с т. 5 от предписание за подставяне под карантина

Прочетете повече

Препоръки на Световна здравна организация за домашно лечение на заболели с COVID-19

04 февруари 2020 г. https://www.who.int/publications-detail/home-care-for-patients-with-suspected-novel-coronavirus-%28ncov%29-infection-presenting-with-mild-symptoms-and-management-of-contacts С оглед на настоящите данни за COVID-19 Световна здравна организация препоръчва при лица с леки

Прочетете повече

Информационен бюлетин за периода 09.03. – 13.03.2020 г.

Актуална информация за качеството на питейната вода, пробонабирана от инспектори при РЗИ – Благоевград от Област Благоевград и противоепидемичната обстановка

Прочетете повече