Регистър на лицата, практикуващи неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве

Регистър на лицата, практикуващи неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве

Прочетете повече

Регистър на лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписите

Информация за лечебни заведения за извънболнична помощ и хосписите (ЛЗИБПХ) лечебни заведения за извънболничната помощ; хосписи; медицински факултети; факултети по

Прочетете повече

Дирекция „Административно-правно, финансово и стопанско обслужване“

Галина Тренчева-Николова Директор на дирекцията Функции на дирекцията Осъществява финансово-счетоводното обслужване на РЗИ; Организира срочното осчетоводяване и упражнява контрол върху

Прочетете повече