Информация за граждани

АктуалноИнформация за гражданиНовини

Заповед по Предложение за преминаване в ОРЕС на ротационен принцип за учениците V-XII клас от образователинте институции в област Благоевград във връзка с регистрирана заболеваемост от COVID-19 по общини в област Благоевград

На основание чл. 63, ал. 7 и чл. 63в от Закона за здравето и чл. 10 от Устройствения правилник на

Read More
АктуалноЕпидемична обстановкаИнформация за гражданиНовини

Препоръки на Световна здравна организация за домашно лечение на заболели с COVID-19

04 февруари 2020 г. https://www.who.int/publications-detail/home-care-for-patients-with-suspected-novel-coronavirus-%28ncov%29-infection-presenting-with-mild-symptoms-and-management-of-contacts С оглед на настоящите данни за COVID-19 Световна здравна организация препоръчва при лица с леки

Read More
АктуалноИнформация за гражданиНовини

Личните лекари могат да издават болничен лист за карантина на българските граждани, пристигащи у нас от континентален Китай, Италия, Ислямска република Иран и Република Корея

Всички граждани, на които органите на държавния здравен контрол (регионалните здравни инспекции) са препоръчали карантина в домашни условия, могат да

Read More