ДОКЛАД ЗА ШУМОВА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ГРАД БЛАГОЕВГРАД ЗА 2022 г.

Оценката на шумовото натоварване в урбанизираните територии се извършва съгласно изискванията на „Методика за определяне броя, разположението и разпределението на

Прочетете повече

Заповед за провеждане на процедура за продажба на движима вещ – частна държавна собственост, представляваща Лек автомобил, Марка и модел: ВАЗ 2107, собственост на РЗИ – Благоевград

На основание чл. 10, във връзка с чл. 9, т. 1 от Устройствения правилник на Регионалните здравни инспекции, чл. 61

Прочетете повече

ДОКЛАД ЗА КАЧЕСТВОТО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ И ОЦЕНКА НА ЗДРАВНИЯ РИСК ЗА НАСЕЛЕНИЕТО В ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД ПРЕЗ 2021 г.

ДОКЛАД ЗА КАЧЕСТВОТО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ И ОЦЕНКА НА ЗДРАВНИЯ РИСК ЗА НАСЕЛЕНИЕТО В ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД ПРЕЗ 2021 г.

Прочетете повече

ОБОБЩЕН ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА КАЧЕСТВОТО НА ВОДАТА ПРЕДНАЗНАЧЕНА ЗА ПИТЕЙНО – БИТОВИ ЦЕЛИ 2021 Г.

ОБОБЩЕН ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА КАЧЕСТВОТО НА ВОДАТА ПРЕДНАЗНАЧЕНА ЗА ПИТЕЙНО – БИТОВИ ЦЕЛИ В МОНИТОРИРАНАТА ОТ РЗИ – БЛАГОЕВГРАД АДМИНИСТРАТИВНА

Прочетете повече

Заповед по Предложение за преминаване в ОРЕС на ротационен принцип за учениците V-XII клас от образователинте институции в област Благоевград във връзка с регистрирана заболеваемост от COVID-19 по общини в област Благоевград

На основание чл. 63, ал. 7 и чл. 63в от Закона за здравето и чл. 10 от Устройствения правилник на

Прочетете повече

ДОКЛАД ЗА ШУМОВА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ГРАД БЛАГОЕВГРАД ЗА 2021 г.

Оценката на шумовото натоварване в урбанизираните територии се извършва съгласно изискванията на „Методика за определяне броя, разположението и разпределението на

Прочетете повече

ЗАПОВЕД НА ДИРЕКТОРА НА РЗИ – РД-01-563/29.04.2021 г.

На основание чл. 9, т.1 и чл.10 от Устройствения правилник на Регионалните здравни инспекции, във връзка с предстоящите Великденски празници

Прочетете повече

ОБОБЩЕН ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА КАЧЕСТВОТО НА ВОДАТА ПРЕДНАЗНАЧЕНА ЗА ПИТЕЙНО – БИТОВИ ЦЕЛИ 2020 Г.

ОБОБЩЕН ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА КАЧЕСТВОТО НА ВОДАТА ПРЕДНАЗНАЧЕНА ЗА ПИТЕЙНО – БИТОВИ ЦЕЛИ В МОНИТОРИРАНАТА ОТ РЗИ – БЛАГОЕВГРАД АДМИНИСТРАТИВНА

Прочетете повече