Заповед по Предложение за преминаване в ОРЕС на ротационен принцип за учениците V-XII клас от образователинте институции в област Благоевград във връзка с регистрирана заболеваемост от COVID-19 по общини в област Благоевград

На основание чл. 63, ал. 7 и чл. 63в от Закона за здравето и чл. 10 от Устройствения правилник на

Прочетете повече

ДОКЛАД ЗА ШУМОВА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ГРАД БЛАГОЕВГРАД ЗА 2021 г.

Оценката на шумовото натоварване в урбанизираните територии се извършва съгласно изискванията на „Методика за определяне броя, разположението и разпределението на

Прочетете повече

ЗАПОВЕД НА ДИРЕКТОРА НА РЗИ – РД-01-563/29.04.2021 г.

На основание чл. 9, т.1 и чл.10 от Устройствения правилник на Регионалните здравни инспекции, във връзка с предстоящите Великденски празници

Прочетете повече

ОБОБЩЕН ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА КАЧЕСТВОТО НА ВОДАТА ПРЕДНАЗНАЧЕНА ЗА ПИТЕЙНО – БИТОВИ ЦЕЛИ 2020 Г.

ОБОБЩЕН ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА КАЧЕСТВОТО НА ВОДАТА ПРЕДНАЗНАЧЕНА ЗА ПИТЕЙНО – БИТОВИ ЦЕЛИ В МОНИТОРИРАНАТА ОТ РЗИ – БЛАГОЕВГРАД АДМИНИСТРАТИВНА

Прочетете повече

ДОКЛАД ЗА ШУМОВА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ГРАД БЛАГОЕВГРАД ЗА 2020 г.

Оценката на шумовото натоварване в урбанизираните територии се извършва съгласно изискванията на „Методика за определяне броя, разположението и разпределението на

Прочетете повече

На територията на област Благоевград новорегистрирани случаи с COVID-19 – към 15.09.2020 г. – общо 26

Белица – 1 Благоевград – 5 Борово – 2 Българчево -1 Гоце Делчев – 4 Дагоново – 1 Долна Градешница

Прочетете повече

ДОКЛАД ЗА КАЧЕСТВОТО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ И ОЦЕНКА НА ЗДРАВНИЯ РИСК ЗА НАСЕЛЕНИЕТО В ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД ПРЕЗ 2019 г.

ДОКЛАД ЗА КАЧЕСТВОТО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ И ОЦЕНКА НА ЗДРАВНИЯ РИСК ЗА НАСЕЛЕНИЕТО В ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД ПРЕЗ 2019 г.

Прочетете повече

ОБОБЩЕН ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА КАЧЕСТВОТО НА ВОДАТА ПРЕДНАЗНАЧЕНА ЗА ПИТЕЙНО – БИТОВИ ЦЕЛИ 2019 Г.

ОБОБЩЕН ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА КАЧЕСТВОТО НА ВОДАТА ПРЕДНАЗНАЧЕНА ЗА ПИТЕЙНО – БИТОВИ ЦЕЛИ В МОНИТОРИРАНАТА ОТ РЗИ – БЛАГОЕВГРАД АДМИНИСТРАТИВНА

Прочетете повече

Препоръки на Световна здравна организация за домашно лечение на заболели с COVID-19

04 февруари 2020 г. https://www.who.int/publications-detail/home-care-for-patients-with-suspected-novel-coronavirus-%28ncov%29-infection-presenting-with-mild-symptoms-and-management-of-contacts С оглед на настоящите данни за COVID-19 Световна здравна организация препоръчва при лица с леки

Прочетете повече