На територията на област Благоевград новорегистрирани случаи с COVID-19 – към 12.10.2020 г. – общо 48

Благоевград – 21Абланица – 1Борово – 1Долна Рибница – 1Гоце Делчев – 5Дъбница – 2Изгрев – 2Мосомище – 1Ощава –

Прочетете повече

На територията на област Благоевград новорегистрирани случаи с COVID-19 – към 09.10-11.10.2020 г. – общо 111

Благоевград – 22Абланица – 3Ваклиново – 2Вълкосел – 1Гоце Делчев – 19Добринище – 2Еленово – 1Изгрев – 1Мосомище – 4Кавракирово

Прочетете повече

На територията на област Благоевград новорегистрирани случаи с COVID-19 – към 08.10.2020 г. – общо 53

Благоевград – 14Абланица – 2Ваклиново – 1Габрово – 1Гоце Делчев – 6Долно Дряново – 1Каменица – 2Коларово – 2Мосомище –

Прочетете повече