На територията на област Благоевград новорегистрирани случаи с COVID-19 – към 28.06.2021 г. – общо 11

Благоевград – 2Сандански – 2Бачево – 1Марикостиново – 1Микрево – 1Първомай – 1Разлог – 1Стожа – 1Струмяни – 1

Прочетете повече

На територията на област Благоевград новорегистрирани случаи с COVID-19 – към 25.06 – 27.06.2021 г. – общо 16

Хаджидимово – 2Ваклиново – 2Блатска – 1Брезница – 2Рибново – 3Разлог – 1Марикостиново – 3Тополница – 1Кулата – 1

Прочетете повече