На територията на област Благоевград новорегистрирани случаи с COVID-19 – към 15.09.2020 г. – общо 26

Белица – 1 Благоевград – 5 Борово – 2 Българчево -1 Гоце Делчев – 4 Дагоново – 1 Долна Градешница

Прочетете повече