Дейности извършени от РЗИ Благоевград свързани с коронавирус COVID-19 – към 26.05.2020 г.

Брой на потвърдените положителни случаи на територията на област Благоевград са общо 11 лица. От тях: Домашна карантина – 5

Прочетете повече

Дейности извършени от РЗИ Благоевград свързани с коронавирус COVID-19 – 18.05.2020 г.

Дейности извършени от Дирекция Надзор на заразните болести: Kъм 18.05.2020г. броя на потвърдените положителни случаи на COVID-19 в референтна лаборатория,

Прочетете повече

Дейности извършени от РЗИ Благоевград свързани с коронавирус COVID-19 – 11.05.2020 г.

Дейности извършени от Дирекция Надзор на заразните болести: Към 11.05.2020г. броя на потвърдените положителни случаи на COVID-19 в референтна лаборатория,

Прочетете повече

Дейности извършени от РЗИ Благоевград свързани с коронавирус COVID-19 – 07.05.2020 г.

Дейности на Дирекция „Медицински дейности“ за периода 07.05.2020 г. Регистриране и сканиране на предписания и формуляри към тях: регистрирани 213

Прочетете повече

Изисквания към бизнес операторите, стопанисващи обекти за обществено хранене /градинки, тераси и др./

„Изисквания към бизнес операторите, стопанисващи обекти за обществено хранене /градинки, тераси и др./ по прилагане на противоепидемиологични мерки във връзка

Прочетете повече

Дейности извършени от РЗИ Благоевград свързани с коронавирус COVID-19 – 05.05.2020 г.

Към 05.05.2020г. броя на потвърдените положителни случаи на COVID-19 в референтна лаборатория, на територията на област Благоевград са общо 65

Прочетете повече

Дейности извършени от РЗИ Благоевград свързани с коронавирус COVID-19 – 16.04.2020 г.

Към 16.04.2020г. броя на потвърдените положителни случаи на COVID-19 в референтна лаборатория, на територията на област Благоевград са общо 20

Прочетете повече

Дейности извършени от РЗИ Благоевград свързани с коронавирус COVID-19 – 13.04.2020 г.

Дирекция НЗБ Към 13.04.2020г. броя на потвърдените положителни случаи на COVID-19 в референтна лаборатория, на територията на област Благоевград са

Прочетете повече