отдел ПБПЗ

Новиниотдел ПБПЗ

Националния план за действие за периода 2022 – 2023 год. към Националната стратегия на Република България за равенство, приобщаване и участие на ромите (НСРБРПУР) 2021 – 2030 год.

От 18 септември 2023 г. в област Благоевград по график стартира провеждането на безплатни профилактични прегледи/изследвания с мобилен акушеро-гинекологичен кабинет

Read More