На територията на област Благоевград новорегистрирани случаи с COVID-19 – към 17.10.2021 г. – общо 205

Благоевград – 59 Сандански – 25 Петрич – 24 Разлог – 13 Гоце Делчев – 12 Коларово – 4 Елешница

Прочетете повече