Дирекция „Административно-правно, финансово и стопанско обслужване“

Галина Тренчева-Николова Директор на дирекцията Функции на дирекцията Осъществява финансово-счетоводното обслужване на РЗИ; Организира срочното осчетоводяване и упражнява контрол върху

Прочетете повече