Отдел „Профилактика на болестите и промоция на здравето”

Началник отдел Бианка Равначка СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ: Организиране и ефективно осъществяване на държавната здравна политика на територията на съответната област. Превръщане

Прочетете повече