ОБОБЩЕН ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА КАЧЕСТВОТО НА ВОДАТА ПРЕДНАЗНАЧЕНА ЗА ПИТЕЙНО – БИТОВИ ЦЕЛИ 2019 Г.

ОБОБЩЕН ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА КАЧЕСТВОТО НА ВОДАТА ПРЕДНАЗНАЧЕНА ЗА ПИТЕЙНО – БИТОВИ ЦЕЛИ В МОНИТОРИРАНАТА ОТ РЗИ – БЛАГОЕВГРАД АДМИНИСТРАТИВНА

Прочетете повече

Отдел „Профилактика на болестите и промоция на здравето”

Началник отдел Бианка Равначка СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ: Организиране и ефективно осъществяване на държавната здравна политика на територията на съответната област. Превръщане

Прочетете повече