Конкурс за длъжност „Младши експерт”, отдел „Лабораторни изследвания“ към дирекция „Обществено здраве”

Заповед за прекратяване на конкурс за длъжност „Младши експерт”, отдел „Лабораторни изследвания“ към дирекция „Обществено здраве” Съобщение по чл. 21,

Прочетете повече

Инспектор в Дирекция „Обществено здраве“, отдел „Държавен здравен контрол“ – 2 позиции

Инспектор в Дирекция „Обществено здраве“, отдел „Държавен здравен контрол“ при Регионална здравна инспекция – Благоевград – 2 позиции Заявление за

Прочетете повече

Инспектор в Дирекция „Обществено здраве“, отдел „Държавен здравен контрол“ – 2 позиции

Писмо до всички заинтересовани, относно обявен конкурс за Инспектор в Дирекция „Обществено здраве“, отдел „Държавен здравен контрол“ Прекратяване на конкурсна

Прочетете повече

Главен инспектор в Дирекция „Обществено здраве“, отдел „Държавен здравен контрол“

Главен инспектор в Дирекция „Обществено здраве“, отдел „Държавен здравен котрол“ към Регионална здравна инспекция – Благоевград – 1 позиция Заявление

Прочетете повече

Старши експерт в Дирекция „Обществено здраве“, отдел „Лабораторни изследвания“

Старши експерт в Дирекция „Обществено здраве“, отдел „Лабораторни изследвания“ при Регионална здравна инспекция – Благоевград – 1 позиция Заявление за

Прочетете повече