Конкурс за длъжност „Старши експерт”, в дирекция „Административно – правно, финансово и стопанско обслужване”

Обявление от заседание на комисията Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за участие в конкурса Обява за конкурс за длъжност

Прочетете повече

Конкурс за длъжността „Старши експерт” в дирекция „Медицински дейности” към РЗИ – Благоевград

Обявление Протокол 2 от класиране на участниците Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за участие в конкурса Обява за конкурс

Прочетете повече

Конкурс за длъжност „Инспектор”, отдел „Противоепидемичен контрол“ към дирекция „Надзор на заразните болести“

Протокол 2 от класиране на участниците Система за определяне на резултатите Съобщение по чл. 21, ал. 8 от Наредбата за

Прочетете повече

Конкурс за длъжност „Системен администратор III степен” в дирекция „Административно – правно, финансово и стопанско обслужване” – нов

Заповед за прекратяване на конкурс за длъжност „Системен администратор III степен” Обява за конкурс за длъжност „Системен администратор III степен”,

Прочетете повече

Конкурс за длъжност „Системен администратор III степен” в дирекция „Административно – правно, финансово и стопанско обслужване”

Заповед за прекратяване на конкурс за длъжност „Системен администратор III степен” Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в

Прочетете повече

Конкурс за длъжност „Младши експерт”, отдел „Медицински изследвания“ към дирекция „Надзор на заразните болести“

Заповед за прекратяване на конкурс за длъжност „Младши експерт” Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурса Обява

Прочетете повече

Конкурс за длъжност „Главен счетоводител” в дирекция „Административно – правно, финансово и стопанско обслужване”

Система за определяне на резултатите Съобщение по чл. 21, ал. 8 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при

Прочетете повече

Конкурс за длъжност „Старши юрисконсулт” в дирекция „Административно – правно, финансово и стопанско обслужване”

Система за определяне на резултатите Съобщение по чл. 21, ал. 8 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при

Прочетете повече