Инспектор в Дирекция „Обществено здраве“, отдел „Държавен здравен контрол“ – 2 позиции

Инспектор в Дирекция „Обществено здраве“, отдел „Държавен здравен контрол“ при Регионална здравна инспекция – Благоевград – 2 позиции Заявление за

Прочетете повече

Инспектор в Дирекция „Обществено здраве“, отдел „Държавен здравен контрол“ – 2 позиции

Писмо до всички заинтересовани, относно обявен конкурс за Инспектор в Дирекция „Обществено здраве“, отдел „Държавен здравен контрол“ Прекратяване на конкурсна

Прочетете повече

Главен инспектор в Дирекция „Обществено здраве“, отдел „Държавен здравен контрол“

Главен инспектор в Дирекция „Обществено здраве“, отдел „Държавен здравен котрол“ към Регионална здравна инспекция – Благоевград – 1 позиция Заявление

Прочетете повече

Старши експерт в Дирекция „Обществено здраве“, отдел „Лабораторни изследвания“

Старши експерт в Дирекция „Обществено здраве“, отдел „Лабораторни изследвания“ при Регионална здравна инспекция – Благоевград – 1 позиция Заявление за

Прочетете повече

Младши експерт в Дирекция „Административн-правно, финансово и стопанско обслужване“

Обява за конкурс Младши експерт в Дирекция „Административн-правно, финансово и стопанско обслужване“ при Регионална здравна инспекция – Благоевград – 1

Прочетете повече

Младши експерт в дирекция „Административно-правно, финансово и стопанско ослужване“

Младши експерт в дирекция „Административно-правно, финансово и стопанско ослужване“ при РЗИ Благоевград – 1 позиция СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ

Прочетете повече