Младши експерт в дирекция „Административно-правно, финансово и стопанско ослужване“

Младши експерт в дирекция „Административно-правно, финансово и стопанско ослужване“ при РЗИ Благоевград – 1 позиция СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ

Прочетете повече

Главен инспектор в дирекция „Надзор на заразните болести“

Главен инспектор в дирекция „Надзор на заразните болести“, отдел „Противоепидемичен контрол“ при РЗИ Благоевград – 1 позиция Списък на допуснатите

Прочетете повече

Старши експерт в Дирекция „Обществено здраве“, отдел „Лабораторни изследвания”

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ОБЯВЯВА КОНКУРС 1. За длъжността “Старши експерт“ в Дирекция „Обществено здраве“, отдел „Лабораторни изследвания”

Прочетете повече