Конкурс за длъжност „Системен администратор III степен” в дирекция „Административно – правно, финансово и стопанско обслужване”

Обява за конкурс за длъжност „Системен администратор III степен”, в ДАПФСО – 1 щ. бр. ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС

Прочетете повече

Конкурс за длъжност „Младши експерт”, отдел „Медицински изследвания“ към дирекция „Надзор на заразните болести“

Заповед за прекратяване на конкурс за длъжност „Младши експерт” Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурса Обява

Прочетете повече

Конкурс за длъжност „Главен счетоводител” в дирекция „Административно – правно, финансово и стопанско обслужване”

Система за определяне на резултатите Съобщение по чл. 21, ал. 8 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при

Прочетете повече

Конкурс за длъжност „Старши юрисконсулт” в дирекция „Административно – правно, финансово и стопанско обслужване”

Система за определяне на резултатите Съобщение по чл. 21, ал. 8 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при

Прочетете повече

Конкурс за длъжност „Младши експерт”, отдел „Лабораторни изследвания“ към дирекция „Обществено здраве”

Заповед за прекратяване на конкурс за длъжност „Младши експерт”, отдел „Лабораторни изследвания“ към дирекция „Обществено здраве” Съобщение по чл. 21,

Прочетете повече