Конкурси

КонкурсиНовини

Конкурс за длъжност „Старши експерт”, в дирекция „Административно – правно, финансово и стопанско обслужване”

Обявление от заседание на комисията Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за участие в конкурса Обява за конкурс за длъжност

Read More
КонкурсиНовини

Конкурс за длъжност „Системен администратор III степен” в дирекция „Административно – правно, финансово и стопанско обслужване” – нов

Заповед за прекратяване на конкурс за длъжност „Системен администратор III степен” Обява за конкурс за длъжност „Системен администратор III степен”,

Read More
КонкурсиНовини

Конкурс за длъжност „Системен администратор III степен” в дирекция „Административно – правно, финансово и стопанско обслужване”

Заповед за прекратяване на конкурс за длъжност „Системен администратор III степен” Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в

Read More
КонкурсиНовини

Конкурс за длъжност „Младши експерт”, отдел „Медицински изследвания“ към дирекция „Надзор на заразните болести“

Заповед за прекратяване на конкурс за длъжност „Младши експерт” Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурса Обява

Read More