Механизъм за работа и сътрудничество между институциите по случаите на деца, въвлечени в родителски конфликти

Механизмът е предназначен да подкрепи работата на професионалистите, работещи с деца, които са въвлечени в конфликти между родителите им, да

Прочетете повече