Конкурс за длъжност „Младши експерт”, отдел „Лабораторни изследвания“ към дирекция „Обществено здраве”

Съобщение по чл. 21, ал. 8 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители Списък

Прочетете повече

На територията на област Благоевград новорегистрирани случаи с COVID-19 – към 28.06.2021 г. – общо 11

Благоевград – 2Сандански – 2Бачево – 1Марикостиново – 1Микрево – 1Първомай – 1Разлог – 1Стожа – 1Струмяни – 1

Прочетете повече