На територията на област Благоевград новорегистрирани случаи с COVID-19 – към 10.05.2022 г. – общо 16

Благоевград – 4Гоце Делчев – 2Петрич – 1Разлог – 1Сандански – 1Банско – 1Мосомище – 1Беласица – 1Якоруда – 1Крупник

Прочетете повече

На територията на област Благоевград новорегистрирани случаи с COVID-19 – към 09.05.2022 г. – общо 17

Благоевград – 6Разлог – 2Петрич – 1Гоце Делчев – 1Симитли – 1Сандански – 1Хаджидимово – 1Мосомище – 1Якоруда – 1Долна

Прочетете повече

На територията на област Благоевград новорегистрирани случаи с COVID-19 – към 05.05.-08.05.2022 г. – общо 34

Благоевград – 12Гоце Делчев – 6Якоруда – 2Петрич – 1Разлог – 1Банско – 1Добринище – 1Лешница – 1Мосомище – 1Кресна

Прочетете повече

Конкурс за длъжност „Младши експерт”, отдел „Медицински изследвания“ към дирекция „Надзор на заразните болести“

Заповед за прекратяване на конкурс за длъжност „Младши експерт” Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурса Обява

Прочетете повече

На територията на област Благоевград новорегистрирани случаи с COVID-19 – към 03.05.2022 г. – общо 17

Благоевград – 7Гоце Делчев – 4Разлог – 1Сандански – 1Сливница – 1Блатска – 1Гега – 1Долна Крушица – 1

Прочетете повече

На територията на област Благоевград новорегистрирани случаи с COVID-19 – към 29.04.-02.05.2022 г. – общо 41

Благоевград – 14Гоце Делчев – 10Сандански – 5Разлог – 3Банско – 1Поленица – 1Ръждак – 1Кърналово – 1Марикостиново – 1Брезница

Прочетете повече