Регистри

Регистри

Регистър по Наредба № 5 от 6 юли 2011 г. на издадените разрешения за съхранение и продажба на лекарствени продукти от лекари и лекари по дентална медицина

Регистър по Наредба № 5 от 6 юли 2011 г. на издадените разрешения за съхранение и продажба на лекарствени продукти

Read More
Регистри

Регистър на лечебните заведения за извънболнична и болнична медицинска помощ, осъществяващи дейност по „Физикална и рехабилитационна медицина“

Регистър на лечебните заведения за извънболнична и болнична медицинска помощ, осъществяващи дейност по „Физикална и рехабилитационна медицина“ на територията на

Read More