Регистър на лечебните заведения за извънболнична и болнична медицинска помощ, осъществяващи дейност по „Физикална и рехабилитационна медицина“

Регистър на лечебните заведения за извънболнична и болнична медицинска помощ, осъществяващи дейност по „Физикална и рехабилитационна медицина“ на територията на

Прочетете повече

Регистър по Наредба № 5 от 6 юли 2011 г. на издадените разрешения за съхранение и продажба на лекарствени продукти от лекари и лекари по дентална медицина

Регистър по Наредба № 5 от 6 юли 2011 г. на издадените разрешения за съхранение и продажба на лекарствени продукти

Прочетете повече

Регистър на лицата, практикуващи неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве

Регистър на лицата, практикуващи неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве

Прочетете повече

Регистър на лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписите

РЕГИСТЪР НА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ПЪРВИЧНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ДЕНТАЛНА ПОМОЩ РЕГИСТЪР НА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ДЕНТАЛНА ПОМОЩ РЕГИСТЪР НА

Прочетете повече