НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА МАЙЧИНОТО И ДЕТСКО ЗДРАВЕ 2021 – 2030 г.

Лечебните заведения в областта, които осъществяват дейности по програмата Лечебни заведения в област  Благоевград Дейност по програма НППМДЗ Адрес „МБАЛ

Прочетете повече

Заповед за провеждане на процедура за продажба на движима вещ – частна държавна собственост, представляваща Лек автомобил, Марка и модел: ВАЗ 2107, собственост на РЗИ – Благоевград

На основание чл. 10, във връзка с чл. 9, т. 1 от Устройствения правилник на Регионалните здравни инспекции, чл. 61

Прочетете повече