На територията на област Благоевград новорегистрирани случаи с COVID-19 – към 12.05.2021 г. – общо 43

Благоевград – 15Петрич – 7Долна Рибница – 2Никудин – 2Самуилово – 2Хаджидимово – 2Абланица – 1Бело поле – 1Генерал Тодоров

Прочетете повече

На територията на област Благоевград новорегистрирани случаи с COVID-19 – към 10.05.2021 г. – общо 51

Благоевград – 12Сандански – 6Петрич – 4Разлог – 4Гоце Делчев – 3Банско – 2Брезница – 2Долно Осеново – 2Сатовча –

Прочетете повече

На територията на област Благоевград новорегистрирани случаи с COVID-19 – към 29.04.-04.05.2021 г. – общо 70

Благоевград – 21Гоце Делчев – 8Сандански – 5Петрич – 4Бел камен – 3Брезница – 3Якоруда – 3Банско – 2Баня –

Прочетете повече

ЗАПОВЕД НА ДИРЕКТОРА НА РЗИ – РД-01-563/29.04.2021 г.

На основание чл. 9, т.1 и чл.10 от Устройствения правилник на Регионалните здравни инспекции, във връзка с предстоящите Великденски празници

Прочетете повече