Конкурс за длъжност „Старши експерт”, в дирекция „Административно – правно, финансово и стопанско обслужване”

Обява за конкурс за длъжност „Старши експерт”, в дирекция „Административно – правно, финансово и стопанско обслужване” – 1 щ. бр.

Прочетете повече