PostHeaderIcon Новини

29.08.2013 г.

Популяризиране на изпълнявани от Министерството на здравеопазването проекти, съфинансирани със средства от Структурните фондове на ЕС.

Проект BG051PO001-6.2.18-0001 "НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ЛЕКАРИТЕ В БЪЛГАРИЯ" има за цел да повиши професионалния капацитет на служителите, ангажирани в сферата на здравните услуги.

02.08.2013 г.

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

НА 1 АВГУСТ СТАРТИРА НАЦИОНАЛНА ЛЯТНА АНТИСПИН КАМПАНИЯ

Инициативата ще протече през август и септември в 19 области на страната

За десета поредна година Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН”, финансирана от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария,  стартира Национална лятна АНТИСПИН кампания. Министерство на здравеопазването раздаде над 19 000 бързи тестове за ХИВ на Регионалните здравни иснпекции и неправителствените организации, работещи с уязвими групи, за да извършват дейности по безплатно и анонимно консултиране и изследване за ХИВ по време на кампанията. още...

ГРАФИК НА МОБИЛНИТЕ КАБИНЕТИ И СЪВМЕСТНИ ПРОЯВИ НА ПРОГРАМА „ПРЕВЕНЦИЯ И КОНТРОЛ НА ХИВ/СПИН”, РЕГИОНАЛНИ ЗДРАВНИ ИНСПЕКЦИИ (РЗИ), КАБКИС, ОБЩИНИ И НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ (НПО) ВЪВ ВРЪЗКА С  ЛЯТНА АНТИСПИН КАМПАНИЯ 2013 г.

 

01.08.2013 г.

 

11.07.2013 г.

Важно за вносители, търговци и производители на козметични продукти!!!

Обръщаме специално внимание, че от 11 юли 2013 г. се  преустановява приемането на уведомления в РЗИ за пускане на пазара на козметични продукти по чл. 14, ал. 1 и ал. 2 на Наредба № 36 за изискванията към козметичните продукти. Информираме заинтересованите лица, че козметичните продукти могат да бъдат пускани и предоставяни на пазара, само ако същите са нотифицирани в Нотификационния портал за козметични продукти на Европейската комисия, съгласно разпоредбите на чл. 13 „Нотифициране“ на Регламент № 1223/2009 (ЕО).С цел улеснение ползването на новия нотификационен портал, Европейската комисия е разработила две ръководства: „Нотификационен портал за козметични продукти (CPNP). Ръководство за потребителя.“ и „Ръководство за потребителя за нотифициране на козметични продукти, съдържащи наноматериали“, които могат да бъдат намерени на посочените по-долу електронни адреси:

Линк1

Линк2

Обръщаме  внимание, предвид обстоятелството, че чл. 11 от Наредба № 36, който се отнася за химичните методи за проверка състава на козметичните продукти, посочени в приложение № 10 и чл. 7а, който регламентира изискванията към продуктите, предназначени за защита от слънчевото лъчение, посочени в приложение на № 9а на наредбата, не са обхванати в приложното поле на Регламент № 1223/2009 (ЕО), същите остават в сила и след 11 юли 2013 г. до обнародването на Закона за здравето.По аналогичен начин остават да се прилагат и разпоредбите относно издаването на здравен сертификат за износ на козметичен продукт, съгласно чл. 37, ал. 1 и 3 от Закона за здравето, и чл. 18 от Наредба № 36 за изискванията към козметичните продукти, като се има предвид, че вместо данни за регистрационния номер и РЗИ, до която е представено уведомлението, за пускане на пазара на произведен в страната козметичен продукт, съгласно чл. 18, ал. 3, т. 3, заинтересованото лице следва да посочи в заявлението си референтния номер, под който е нотифициран продукта в Нотификационния портал за козметични продукти на Европейската комисия (CPNP), а приложената оценка на безопасността на козметични продукт, съгласно чл. 18, ал. 3, т. 2 от Наредба № 36, трябва да отговаря на изискванията на чл. 10 и Приложение I на Регламент № 1223/2009 (ЕО).

11.07.2013 г.

РЗИ-БЛАГОЕВГРАД ИНФОРМИРА ГРАЖДАНИТЕ НА ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД

По проект "Спри и се прегледай" са регистрирани следните лечебни заведения:

- МБАЛ - Благоевград - за изследване на Рак на маточната шийка, Рак на млечната жлеза, Рак на дебелото черво и ректума;

- Медицински център - Пулс - за изследване на Рак на млечната жлеза;

- МБАЛ "Свети Врач" - Сандански - за изследване на Рак на млечната жлеза.

Гражданите получили покана за съответното изследване да се обръщат за записване за преглед на телефони:

1. МБАЛ - Благоевград - 073/8292329

2. Медицински център - Пулс - 073/882020

3. МБАЛ "Свети Врач" - Сандански - 0746/34356

 

27.06.2013 г.

Заповед за районна специализирана комисия за освобождаване от имунизации и реимунизации на лица за срок по - дълъг от 3 месеца

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОУЧВАНЕ НА НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ СЛЕД ВАКСИНАЦИЯ (НРВ)

Заявка за необходимите дози ваксини на ОПЛ

 

20.05.2013 г.

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ЗАБОЛЯВАНЕТО МАЛАРИЯ
И КАК ДА СЕ ПРЕДПАЗИМ ОТ НЕЯ


Маларията е една от най-разпространените заразни болести, известна още от дълбока древност. Тя е най-значимата тропическа болест, причиняваща висока смъртност.
Министерство на здравеопазването уведомява,че  разпространението на местна малария в съседна Турция все още продължава да е сериозен проблем. Определен епидемиологичен и клиничен риск създава и нарастващия внос на случаи на малария в Европа от ендемични страни. още ...

За районите на разпространение на маларията по света и препоръките за химиопрофилактика четете тук

17.05.2013 г.

Ч А С О В И     Г Р А Ф И К

Относно: Отбелязване на 19 май „Ден за съпричастност със засегнатите от ХИВ/СПИН” - трети етап от Националната АНТИСПИН кампания „Животът е безценен!”

Общоградски мероприятия  в навечерието на 19 май
1. Информационно - скринингова кампания с цел изследване с бързите тестове за ХИВ/СПИН  на 18 май 2013 г. от 10.00 часа в Алея – парк Бачиново / срещу детската площадка/ и от 11.30 в парка край езерото.
2. Под формата на символична червена лента ще се засадят червени цветя с послание „Бъди отговорен към себе си!”,  с дължина  6 метра. Мероприятието ще се проведе на 18 май 2013 г. от 10.00 часа в Алея на здравето, парк Бачиново с финансовата подкрепа на Община Благоевград и Биострой ЕООД -Благоевград.
3. Общоградските мероприятия ще  завършат с ритуално отбелязване на деня / светлинни ефекти в червено и запалени свещи / в знак на почит към жертвите на СПИН и в подкрепа на техните близки. Вечерното събитие ще се състои на 18 май 2013 г. от 21.00 часа пред Младежки дом – Благоевград при посаденото дърво Кедър - символ на АНТИСПИН мероприятията, които осъществява МОК- Благоевград /Местният обществен комитет за превенция на ХИВ/СПИН, СПИ и туберкулоза/ от години. 

Общоградските мероприятия ще се проведат от -  МОК– Благоевград, в чийто състав влизат:
•    Община Благоевград /Компонент 1/
•    РЗИ – Благоевград - /Компонент 1, Компонент 2 и Компонент 3/
•    Сдружение „Адаптация” /Компонент 4/
•    Фондация „Промяна и развитие”
•    Фондация „Перспективи” / Компонент 6/
•    „Информационен център за психично здраве” – гр. Благоевград /Компонент 7/
•    „Здраве без граници”/Компонент 9/

Мероприятията ще се подкрепят от Детски парламент - Младежки дом Благоевград, студенти от ЮЗУ „Н.Рилски”, Биострой” ЕООД – гр. Благоевград, Местни и национални радио и телевизионни медии.

Посочените компоненти са по Програма ”Превенция и контрол на ХИВ/СПИН”

 

24.04.2013 г.

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ
До участие в конкурса за длъжността „Старши експерт" в Дирекция „Профилактика на болестите и промоция на здравето" в Регионална здравна инспекция - гр. Благоевград.

24.04.2013 г.

Информация относно случай на менингококов сепсис – гр.Разлог:

Окончателни резултати на 24.04.2013г. от микробиологичните изследвания на контактни и други лица:
Всички проби са отрицателни.

24.04.2013 г.

Менингококова инфекция - остро  инфекциозно заболяване, характеризиращо се с многообразно клинично протичане, причинено от менингококи с въздушно-капков механизъм на предаване.Инфекцията се разпространява  най-често във вид на спорадични случаи,но са възможни  и епидемични взривове и епидемии. още информация

09.04.2013 г.

ВАЖНО ЗА ВСИЧКИ ЛЕКАРИ!!!

НАРЕДБА № 14 ОТ 15 АПРИЛ 2004 Г. ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ КРИТЕРИИ И РЕДА НА УСТАНОВЯВАНЕ НА СМЪРТ

ПРИЕМНО – ПРЕДАВАТЕЛЕН ПРОТОКОЛ

25.03.2013 г.

НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ, ПОСЕЩАВАЩИ ПАРКОВЕ, ГРАДИНИ И ДРУГИ РИСКОВИ ЗА УХАПВАНИЯ ОТ КЪРЛЕЖИ МЕСТА
СЕЗОНЪТ НА КЪРЛЕЖИТЕ !!!

20.03.2013 г.

XVII международен конкурс за детска рисунка
„Не на цигарите!” - 2013

20.03.2013 г.


22 Март
СВЕТОВЕН ДЕН НА ВОДАТА

 

 

04.03.2013 г.

Проект № BG051PO001-5.3.02-0001-C0001 „СПРИ и се прегледай" се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. В рамките на този проект се изгражда информационна система: Национален скринингов регистър и система за известяване. Тази система представлява електронната инфраструктура на скрининга на заболявания в България, като по проект е предвидено да се реализира скрининг на три вида ракови заболявания: на гърдата, шийката на матката и на дебелото черво и ректума. ... още

 
More Articles...