PostHeaderIcon Новини

27.01.2014 г.

Излезе от печат Сборник рецепти и ръководство за здравословно хранене на деца до 3-годишна възраст от авторски колектив проф. д-р Стефка Петрова, дм, доц. д-р Веселка Дулева, дм, гл.асист. д-р Лалка Рангелова, дм и инж. хранителни технологии Мариана Куртишева от Националния център по обществено здраве и анализи, д-р Аноанета Антонова – педиатър, д-р Камен Николов от Българската агенция по безопасност на храните.

Сборник рецепти и ръководство за здравословно хранене на деца до 3-годишна възраст е утвърден от Министерството на здравеопазването с писмо № 74-01-106 от 5.09.2013 г. като ръководство за внедряване на здравословните принципи в организираното хранене на децата от 0 до 3-годишна възраст и е изцяло съобразен с изискванията на Наредба № 2 от 7 март 2013 г. за здравословно хранене на децата на възраст от 0 до 3 години в детските заведения и детските кухни.

още...

02.01.2013 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Медико-статистически отчети

 

СИГНАЛИ  ЗА НАРУШЕНИЯ НА ЗАБРАНАТА ЗА ТЮТЮНОПУШЕНЕ МОЖЕ ДА  ПОДАВАТЕ НА ДЕЖУРНАТА ТЕЛЕФОННА ЛИНИЯ - 0882669312 И 0886155212.

01.12.2013 г.

 

29.11.2013 г.

ПЛАН – ПРОГРАМА

ЗА 1  ДЕКЕМВРИ „СВЕТОВЕН ДЕН ЗА БОРБА СРЕЩУ СПИН”
НАЦИОНАЛНА ИНФОРМАЦИОННА АНТИСПИН КАМПАНИЯ
„ЖИВОТЪТ Е БЕЗЦЕНЕН” 2013 г.

 

16.10.2013 г.

НОСЕТЕ БЯЛА ДРЕХА НА 20 ОКТОМВРИ-СВЕТОВЕН ДЕН ЗА БОРБА С ОСТЕОПОРОЗАТА

Тема на 20 октомври 2013: „Здравето на костите на жените след зряла възраст“

Международната фондация по остеопороза- IOF  ежегодно чрез  над 200 членуващи в нея дружества от 96 страни в света отбелязва на 20 октомври Световния ден за борба с остеопорозата. Мисията на тази глобална международна организация е поддържането на здрави кости, мускули и стави да се превърне в международен приоритет.

виж пълния текст ...

Покана

Постер 1

Постер 2

Брошура

 

24.09.2013 г.

ЕВРОПЕЙСКА КАМПАНИЯ
„ЕКС ПУШАЧИТЕ СА НЕУДЪРЖИМИ"

26 СЕПТЕМВРИ 2013 г.
„ДЕНЯ НА ЕКС ПУШАЧА”


На 26-ти септември 2013 г. се организира за първи път в цяла Европа събитието „Деня на Екс-пушача", което е част от кампанията на Европейската комисия  „Екс-пушачите са неудържими", която има за цел да мотивира младите хора на възраст 25-34 години да направят първа крачка към живот без цигарен дим, използвайки позитивни послания. В тази връзка Министерството на здравеопазването и Регионалните здравни инспекции активно се включват в събитието, като организират регионални кампании по проблема. още...

Клипове за кампанията

17.09.2013 г.

Покани за изпълнение на дейности от Плана за действие за периода 2011-2015 г. към Здравната стратегия за лица в неравностойно положение, принадлежащи към етнически малцинства, възложени през 2013 г.

 
More Articles...