PostHeaderIcon Новини

28.11.2014 г.

ПОКАНА
ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНИ РАБОТИ В СГРАДАТА НА РЗИ БЛАГОВГРАД


Местонахождение: Благоевград 2700, ул. „Братя Миладинови“2
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: РЗИ Благоевград

26.11.2014 г.

ПОКАНА
ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ ЗА ПОЛАГАНЕ НА ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ С ОГЛЕД ТОПЛОЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ТОПЛОСЪХРАНЕНИЕ НА ЕНЕРГИЯ В СГРАДАТА НА РЗИ БЛАГОВГРАД


Местонахождение: Благоевград 2700, ул. „Братя Миладинови“2
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: РЗИ Благоевград

24.11.2014 г.

ИНИЦИАТИВИ НА ПРОГРАМА „ПРЕВЕНЦИЯ И КОНТРОЛ НА ХИВ/СПИН”, РЕГИОНАЛНИ ЗДРАВНИ ИНСПЕКЦИИ (РЗИ) И НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ (НПО) ВЪВ ВРЪЗКА С ЕВРОПЕЙСКАТА СЕДМИЦА, ПОСВЕТЕНА НА ХИВ ТЕСТВАНЕТО
21 – 28 НОЕМВРИ 2014  г.
ПОД НАДСЛОВ: „ГОВОРИ ЗА ХИВ. ТЕСТВАЙ СЕ ЗА ХИВ”

http://www.hivtestingweek.eu/
И ПЪРВИ ДЕКЕМВРИ – СВЕТОВЕН ДЕН ЗА БОРБА СРЕЩУ СПИН ПОД МОТОТО „ДА ЗАПАЗИМ ПОСОКАТА, ДА ПРОДЪЛЖИМ ПЪТЯ”

още информация ...

20.11.2014 г.


По традиция Международният ден без тютюнопушене се отбелязва всеки трети четвъртък на месец Ноември. На този ден Министерството на Здравеопазването призовава всеки пушач,да се опита да положи началото на отказване от тютюнопушене в името на собственото си здраве, както и здравето на близки и приятели, които присъстват в обкръжението му като пасивни пушачи.

По повод 20 ноември Международен ден без тютюнопушене,Министерството на Здравеопазването си поставя за цел да се насочат усилията към реализиране на ефективни превантивни и контролни дейности за ограничаване на пасивното тютюнопушене.
Предвид, тревожния факт, че 57% от българските деца са изложени на пасивно тютюнопушене в дома си / по данни на „Проучване  на здравния риск при деца от предучилищна възраст,изложени на пасивно пушене” в България от, НЦОЗА.
По тази причина Министерството на здравеопазването предложи мотото на тазгодишната кампания да бъде: „МАМО,ТАТКО НЕ ПУШЕТЕ ЗДРАВЕТО МИ ЗАПАЗЕТЕ!”

 

20.11.2014 г.

ВАЖНО! Указания за медицински специалисти във връзка с Ебола вирусна инфекция

Указания за пътуващите в страни с Ебола

 

31.10.2014 г.

ВАЖНО !!!

Бланка за Сведение за извършените задължителни планови, целеви, препоръчителни имунизации и реимунизации и приложените серуми и имуноглобулини за постекспозиционна профилактика по което ще се извършва отчитането за 4 – то трим.  на 2014 и 2 – ро полугодие 2014г. /промяната е заради отделното отчитане на приложения тетраксим на децата родени след 1-ви юни 2014г./

10.10.2014 г.


Във връзка със стартиране на Национално проучване на факторите на риска за здравето, което ще се проведе в 28-те области на страната в периода 07.10. - 15.12.2014 г. Министерството на здравеопазването и Националният център по обществено здраве и анализи предстои да проведат НАЦИОНАЛНО ПРОУЧВАНЕ НА ФАКТОРИТЕ НА РИСКА ЗА ЗДРАВЕТО.

виж пълната информация

09.10.2014 г.

ТРИХИНЕЛОЗА

Трихинелозата е тежко протичаща паразитна болест при хората и млекопитаещите животни. Сезонността на заболяването е през месеците декември – март. Напомнаме за това заболяване, поради настъпващата сезонност и предстоящият ловен сезон.
Причинители на заболяването са малки кръгли червеи – трихинели. В България се откриват 2 трихинелни вида – T. spiralis, при епидемични взривове от домашни свине и T. britovi, свързана по-често с взривове от диви животни. 
още информация ...

08.10.2014 г.

ПОКАНА
Регионална здравна инспекция Благоевград и Център по остеопороза Благоевград

Ви канят да посетите събитията в рамките на
ОКТОМВРИ -  МЕСЕЦ ЗА ПРОФИЛАКТИКА НА ОСТЕОПОРОЗАТА

08.10.2014 г.

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ОБЯВЯВА СЕДМОТО ИЗДАНИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС „ПРОЕКТЪТ НА НАШИЯ КЛАС – ЗА ЖИВОТ БЕЗ ТЮТЮН”
През учебната 2014/2015 г., за седма поредна година ученици от 1 до 12-ти клас отново ще могат да участват в Националния ученически конкурс „Проектът на нашия клас – за живот без тютюн”. До този момент в конкурса са участвали над 17 800 ученика от 630 паралелки от 1 до 12 клас от цялата страна, които подкрепиха здравословния начин на живот без зависимост от тютюневите изделия.

Формуляри за участие и регламент.

 

19.09.2014 г.

Тигровият комар (на латински:  Aedes albopictus) е вид от семейството на кръвосмучещите  комари (Culicidae) с характерно черно-бяло оцветяване на тялото и крайниците. Дължината му е от 2 до 10 мм.
Произхожда от тропическите и субтропическите райони на Югоизточна Азия. През последните няколко десетилетия се разпространява в много други региони на света главно чрез транспортни средства и интензивна търговия. Неговите ухапвания са по-болезнени и могат да предизвикат повече алергични реакции. още информация ...

12.09.2014 г.

На вниманието на ОПЛ

Уведомяваме Ви, че във връзка със Заповед № РД-01-209/27.08.2014 г. на министър д-р Мирослав Ненков, до сключването на договор по обособена позиция: № 3 „Доставка на ваксина срещу дифтерия, тетанус, коклюш, хепатит тип Б, полиомиелит, хемофилус инфлуенце тип Б“ от обществена поръчка с предмет: „Доставка на ваксини за извършване на задължителни и целеви Имунизации и реимунизации, биопродукти за извършване на постекспозиционна профилактика за 2014 г.“ ...

 

12.09.2014 г.

ПОКАНА

Относно - изпълнение на дейности от Плана за действие за периода 2011-2015 г. към Здравната стратегия за лица в неравностойно положение, принадлежащи към етнически малцинства, възложени през 2014 г. ...

 

12.09.2014 г.

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ

Във връзка с Писмо №16-00-188/29.08.2014г. на МЗ, касаещо разпространението на Ебола вирусна инфекция (ЕВИ) Министерство на здравеопазването уведомява, че за периода от декември 2013 до 18.08,2014г. в четири държави от Западна Африка -Гвинея, Либерия, Нигерия и Сиера Леоне са регистрирани общо 2 473 случая на ЕВИ, а 1 350 случаи са завършили летално. Настоящата епидемия с Ебола вирусна инфекция е най-голямата досега в историята не само по броя случаи,а и по засегнатите географски области. ...

 

05.08.2014 г.

Световна седмица на кърменето
1 – 7 август 2014 г.

Кърменето – идеалният вариант и за бебето, и за майката

информация...

04.08.2014 г.

ИНФОРМАЦИЯ

На 02.08.2014г. в 22ч. е подаден сигнал на Регионална здравна инспекция – гр. Благоевград от Спешен център – гр. Разлог за прегледани лица с оплаквания от лагер-школа за математици в хотел „Орфей“, гр. Банско. Касае се за организирана група от 48 деца и 15 ръководители, включително 1 дете от Русия с придружител, 5 деца от Франция с ръководител и 5 деца от Румъния с ръководител.
Веднага е сформиран екип от специалисти от РЗИ, който да извърши епидемиологично проучване по случая. Уведомени са и специалистите от ОДБХ – гр. Благоевград.
Клинична картина на заболелите: Оплакванията са  болки в корема, повръщане, разстройство, повишена температура, отпадналост. Хоспитализирани са 9 лица – 7 деца и 2 ръководителки. Клинична диагноза: Вирусна чревна инфекция.
Взети мерки:
Спрямо болните – на всички хоспитализирани лица са взети анални секрети за микробиологично изследване.
Спрямо контактните: Взети са анални секрети за микробиологично изследване на всички останали деца и ръководители в хотела.
На 8 лица кухненски персонал са взети анални, носни и гърлени секрети за микробиологично изследване и е извършен визуален преглед на открити части на тялото. Снета анамнеза за евентуални оплаквания.
Спрямо околната среда: Взети проби води от чешми в кухня, лоби-бар, ресторант и закрит плувен басейн на хотел „Орфей“ и извършено пробонабиране на питейна вода от пунктове в различни райони на гр. Банско.
Епидемиологичното проучване продължава.

01.08.2014. г.

Във връзка с получен чрез Агенцията за ядрено регулиране  в Министерство на здравеопазването и заведен с вх. № 97-284/31.03.2014 г. сигнал, относно „изграждане на водоснабдяване в с. Кръстилци, Община Сандански” – На Вх. № 2676/23.04.2014 г. инспектори при РЗИ – Благоевград извършиха проверка на 08.05.2014 г. в землището на с. Кръстилци, Община Сандански  и взеха проби води за извършване на лабораторни анализи съгласно изискванията на Наредба № 9 за качеството на водата за питейно – битови цели.
Резултатите от анализите на пробите от с. Кръстилци, Община Сандански по показателите на периодичния мониторинг съгласно Приложение № 1, Таблица Г от Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно – битови цели,  обн. ДВ. бр. 30/ 2001 г., посл. изм. ДВ. бр.15/ 2012 г. не съответстват на изискванията на Наредба № 9
Водоизточниците, подаващи вода за питейно-битови цели в населеното място не са вписани в публичния регистър на обектите с обществено предназначение, поддържан от РЗИ – Благоевград.

РЗИ – БЛАГОЕВГРАД Е  ПРЕДПРИЕЛА ВСИЧКИ АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАТЕЛНИ МЕРКИ ПРЕДВИДЕНИ В ЗАКОНА ЗА ЗДРАВЕТО И ЗАКОНА ЗА ВОДИТЕ.

 

04.07.2014 г.

04.07.2014 г.

До всички общопрактикуващи лекари, област Благоевград

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,
Информираме Ви, че с Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 15 за имунизациите в РБ, обн. ДВ бр. 54/01.07.2014 г. е променен Националния имунизационен календар. За родените от 01.06.2014 г. основните имунизации срещу дифтерия, тетанус, коклюш, хепатит тип Б, полиомиелит и хемофилус инфлуенце тип Б ще се провеждат с шесткомпонентна ваксина. Имунизацията срещу хепатит тип Б е в четири приема:

  • първи прием в родилен дом, като имунизацията се провежда с ваксина ENGERIX;
  • втори, трети и четвърти прием е съответно на 2, 4 и 6 месечна възраст и имунизацията се провежда със шесткомпонентната ваксина, в чиито състав има рекомбинантна хепатит тип Б ваксина.

Във връзка с изложеното Ви обръщаме внимание, че децата родени след 01.06.2014 г., не би следвало да бъдат имунизирани на 1-месечна възраст срещу хепатит тип Б с ваксина с търговско наименование ENGERIX.

 
More Articles...