PostHeaderIcon Контакти

Телефон за сигнали при установени нарушения: 073/83-28-26

Ако сте станали свидетел на корупция в сферата на здравеопазването и желаете да подадете сигнал, може да го направите:

на "Горещ телефон" - 073/888-701
на електронен адрес: antikorupcia@rzibl.org
на адрес: гр. Благоевград, ул. Братя Миладинови №2

към Комисия по превенция и противодействие на корупцията

Адрес на Инспекцията:
Благоевград, 2700
ул. "Братя Миладинови" №2
тел.: 073/88-87-01, факс.: 073/58-20-50
e-mail: rzibl@rzibl.org

Общинска банка АД
Сметка в лева: BG62SOMB91303150877401
SWIFT BIC код: SOMBBGSF


Работно време на Инспекцията:
Понеделник - Петък
08.30 - 12.00ч. 12.30 - 17.00ч.


Директор
д-р Лена Павлова
тел. 073/888701

Заместник директор
д-р Иванка Василева
тел. 073/888701

Приемно време: понеделник от 10.00 до 11.00ч.

Главен секретар
Методи Манов

Директор на дирекция "Административно-правно, финансово и стопанско обслужване"
и.д. Илко Тодоров
тел. 073/871498

Директор на дирекция "Медицински дейности"
Д-р Александър Костов
тел. 073/888711

Директор на дирекция "Надзор на заразните болести"
Д-р Веселка Мончева
тел. 073/885321

Директор на дирекция "Обществено здраве"
Д-р Мария Станчева
тел. 073/830952

Отдел "Лабораторни изследвания"
инж. Валентина Дамянкина
тел. 073/885322

Приемно гише на отдел ЛИ
тел.073/887873

Деловодство
тел. 073/832826