PostHeaderIcon Достъп до обществена информация

Дирекция "Административно-правно, финансово и стопанско обслужване"
приемно време:
от 08:30ч. до 17:00ч. - всеки работен ден,
за контакти телефон 073/83 28 26,
email: rzibl@rzibl.org

ПРОЦЕДУРА ЗА ДОСТЪП НА ГРАЖДАНИТЕ ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

Заявление за достъп до обществена информация

Заповед за определяне на нормативи за разходи по предоставяне на достъп до обществена информация

Декларации на служителите на РЗИ по ЗПУКИ