Регистър на лицата, практикуващи неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве

Регистър на лицата, практикуващи неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве

Прочетете повече

Дирекция „Административно-правно, финансово и стопанско обслужване“

Директор на дирекцията Илко Тодоров Функции на дирекцията Осъществява финансово-счетоводното обслужване на РЗИ; Организира срочното осчетоводяване и упражнява контрол върху

Прочетете повече

WORLD WATER DAY 2019 Е „Вода за всички! Всеки е важен!

На 22 Март всяка година се отбелязва Световния ден на водата. Инициативата за провеждане на Денят на водата е предложена на Конференцията за околна среда и развитието, проведена през 1992 година в Рио Де Жанейро,Бразилия. Целта на деня е да привлече вниманието на обществеността към проблема на достъпа на хора до чиста питейната вода, към значимостта на опазването и съхраняването на запасите от прясна вода и защита на водните ресурси.

Прочетете повече