Заболяването Африканска чума по свинете

Във връзка с епизоотичната обстановка в страната относно заболяването Африканска чума по свинете (АЧС) и обществената значимост на този въпрос,

Прочетете повече

ОТНОСНО ЛИЦАТА, ОСВИДЕТЕЛСТВАНИ ИЛИ ПРЕОСВИДЕТЕЛСТВАНИ ОТ 03.08.2018 Г. ДО 11.06.2019 Г.,

ЛИЦАТА, ОСВИДЕТЕЛСТВАНИ ИЛИ ПРЕОСВИДЕТЕЛСТВАНИ ОТ 03.08.2018 Г. ДО 11.06.2019 Г., МОГАТ ДА ПОДАДАТ ЗАЯВЛЕНИЕ –ДЕКЛАРАЦИЯ В РКМЕ ЗА НОВО ПРЕОСВИДЕТЕЛСТВАНЕ

Прочетете повече